Promocija zdravja na delovnem mestu

 

Če je v današnjem času vse naravnano bolj storilnostno in merljivo ter hkrati nepredvidljivo, je dejstvo, da se nam dnevno dogajajo spremembe v našem življenju, ne le v privatnem, pač pa tudi v poslovnem okolju, ki se odražajo na različne načine, kot npr. stres, porušeni odnosi, depresije, izgorelost... Slej kot prej tudi ugotovimo, da če sami ne bomo pri sebi česa spremenili, potem tudi drugačnih rezultatov od sedanjega stanja ne moremo pričakovati.


Zakonodaja hkrati nalaga delodajalcem, da po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu izvajajo promocijo zdravja na delovnem mestu. Kako in na kakšen način - to pa je v praksi prepuščeno delodajalcem. Dejstvo pa je, da si vsak delodajalec želi imeti zdrave, sposobne, kreativne, vitalne, sproščene in odgovorne zaposlene. Kajti le-takšni zaposleni so prisotni! (ne samo fizično) in imajo odnos ter posledično tudi rezultate.

Zato pri našem izobraževanju damo poudarek predvsem odnosu do zdravja nasploh in na delovnem mestu, pri čemer uporabljamo tudi nekatere preverjene rešitve naših babic, v smislu pomoči z naravnimi rešitvami. Znanja so takoj prenosljiva v vsakodnevno življenje, tako na delovnem mestu kot tudi doma in pomagajo pri izboljšanju počutja oz. zdravja. 


Izobraževanja vedno nadgradimo z izkustveno delavnico, kjer udeleženci izdelajo različne izdelke, za kar potrebujejo cca 20 - 30 min. Ideja je, da znanje, ki so ga dobili preko predavanja takoj prenesejo v prakso preko praktične delavnice. Te delavnice vedno prilagodimo specifiki delovne skupine.


Posamezna skupina za izvedbo delavnice ne presega 30 ljudi (za več ljudi naredimo več skupin ali več srečanj). Udeleženci znotraj posamezne skupine se razdelijo v več podskupin, vsaka izdela enega izmed omenjenih izdelkov, ki jih nato medsebojno podegustirajo ali na drugačen način testirajo. Praktično naredi vsak udeleženec 1 izdelek, testira pa jih več.

Gre tudi za mehko obliko teambuildinga, tako da se med procesom izdelave hkrati krepijo tudi različne kompetence, kot so kreativnost, sodelovanje, odgovornost, komunikacija... 

 

       

 


In katere so bistvene prednosti za vas, če se odločite za sodelovanje z nami?
•    s tem izobraževanjem ima podjetje zagotovljeno zakonsko predpisano izvajanje ukrepov na področju promocija zdravja na del mestu
•    rezultat angažiranja na področju promocije zdravja na delovnem mestu pomeni manj bolniških odsotnosti
•    udeleženci pridobijo in utrdijo znanja, ki jih podpirajo na poti preventivne skrbi za osebno zdravje in so jim v pomoč pri soočanju z vsakdanjimi izzivi (dobro počutje in zdravje - preventiva)
•    udeleženci dobijo dobra izhodišča, da pridobljena znanja in izkušnje uporabijo tudi pri svojem delu in krepijo zdrav duh skupaj s sodelavci
•    pridobljeno znanje je sad dela »skozi izkušnje«, kar pomeni, da je znanje in zaželeno ravnanje in vedenje trajnejše vsidrano v vsakdanje življenje posameznika
•    ne učimo nekaj, kar smo slišali, ampak nesebično delimo izkustvena znanja in svetujemo - doživeto in preizkušeno
•    namesto suhoparnih predavanj udeleženci na delavnicah doživijo svojevrstne trenutke, zato so takšni tudi odzivi – pripomorejo k večjemu sodelovanju v sproščenem vzdušju in učinkovitejše osvajanje vsebin
•    udeleženci so deležni prave spodbude, da dejansko potem naredijo nekaj drugače

 

Je to tisto, kar si želite? Pokličite in predstavili vam bomo možne načine izvedbe!